کار با زمان ( TIME ) در PHP

کار با زمان ( TIME ) در PHP

کار با زمان ( TIME ) در PHP – با کمک تابع date و فرمت های ورودی متناسب با زمان می توانیم ساعت ، دقیقه ، ثانیه و کلی موارد مرتبط با آن را نمایش دهیم .

پیشنهاد می شود قبل از مطالعه این مقاله ، آموزش کار با تاریخ ( DATE ) در PHP را مطالعه کنید .


قبل از شروع کار timezone را بر روی tehran تنظیم می کنیم .

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');


ورودی های متناسب با زمان در date

نمایش قبل / بعد ( ظهر )

با حرف a می توانیم بفهمیم که در قبل یا بعد ظهر قرار داریم :

echo date("a") . '
'; // pm


حرف A همان خروجی به صورت uppercase نمایش می دهد .

echo date("A") . '
'; // PM


نمایش زمان بر اساس Swatch Internet time

با حرف B نمایش می دهیم که بین 000 تا 999 هست :

echo date("B") . '
'; // 851 ** Swatch Internet time (000 - 999) **


نمایش ساعت با فرمت 24 ساعته

با حرف G نمایش داده می شود و در صورتی که ساعت یک رقمی باشد صفر قبل از آن نمایش نمی دهد .

echo date("G") . '
'; // 23 ** without zero leading (24 hours) **


حرف H همان خروجی اما با پیشوند 0

echo date("H") . '
'; // 23 ** with zero leading (24 hours) **


نمایش ساعت با فرمت 12 ساعته

حرف g بدون پیشوند 0 :

echo date("g") . '
'; // 11 ** without zero leading (12 hours) **


با حرف h می توانیم با پیشوند 0 نمایش دهیم :

echo date("h") . '
'; // 11 ** with zero leading (12 hours) **


نمایش دقیقه

با حرف i می توانیم دقیقه را نمایش دهیم :

echo date("i") . '
'; // 55 ** minutes **


نمایش ثانیه

حرف s به معنای seconds برای نمایش ثانیه است :

echo date("s") . '
'; // 51 ** seconds **


اینکه در ساعت تابستانی هستیم یا خیر ؟

با حرف I می توانیم بفهمیم که آیا در ساعت تابستانی هستیم یا نه . عدد یک = در ساعت تابستانی هستیم .

echo date("I") . '
'; // 1

در این آموزش سعی شده تا ورودی های متناسب با زمان به صورت کاربردی یاد داده شود برای اطلاعات بیشتر از ورودی ها می توانید به PHP.NET مراجعه کنید . ( کار با زمان ( TIME ) در PHP )

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us