آموزش ساخت جستجو پیشرفته PHP و Ajax

آموزش ساخت جستجو پیشرفته PHP و Ajax

ساخت جستجو پیشرفته PHP و Ajax – در این آموزش فرم جستجویی را خواهیم ساخت که از فناوری ایجکس استفاده می کند و مطالب پیدا شده را به همراه ( عنوان ، لینک ، تصویر شاخص ) نمایش می دهد .

این آموزش دارای 3 فایل می باشد »
1- index.php که مطالب منتشر شده را نمایش می دهد و به همراه فرم جستجو می باشد
2- search.php که با توجه به query داده شده در دیتابیس جستجو می کند و نتیجه را به صورت خروجی json برمی گرداند .
3- app.js درخواست ajax را به سمت search.php ارسال می کند .


1- فایل index.php که دارای فرم جستجو می باشد

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>RapidCode.IR - ساخت جستجوی پیشرفته AJAX با PHP و Javascript</title>
  <style>
  body {
    text-align: center;
    overflow-x: hidden;
  }

  #introduce {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    display: block;
    width: 100%;
    padding: 5px 10px;
    background-color: #4CAF50;
    text-align: center;
    font-size: 25px;
    margin-bottom: 45px;
  }

  .container{
    width: 70%;
    margin: 15px auto;
    direction: rtl;
  }

  article {
  width: 25%;
  border: 2px solid skyblue;
  padding: 10px;
  float: right;
  margin-left: 15px;
  }

  article img {
  width: 200px;
  }

  article h2{
    height: 82px;
  }

  article p{
    height: 56px;
    overflow: hidden;
  }

  article a {
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  background-color: #FF9800;
  color: white;
  width: 100%;
  padding: 10px 0;
  display: block;
  }

  #search-ajax-result{
    display: block;
    width: 50%;
    margin-right: 25%;
    padding-right: 15%;
    padding-top: 30px;
  }

  #search-ajax-result td img{
    width: 90px;
  }

  #search-ajax-result td a{
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    color: black;
    font-size: medium;
  }


  </style>
</head>

<body>
  <a id="introduce" target="_blank" href="https://rapidcode.ir">رپید کد - کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

  <div class="container">

      <div class="search-wrapper">
      <input type="text" id="search" name="search" value="">
      <input type="button" id="submit" value="جستجو">

      <table id="search-ajax-result">
        <tbody>
        
        </tbody>
      </table>


      </div>
    

<?php 

require_once "search.php";
search();


?>


<h1><?php echo $GLOBALS['title'] ?></h1>

<?php

foreach ($GLOBALS['rows'] as $row):

?>
  <article>
    <img src="<?php echo $row['thumbnail'] ?>" alt="<?php echo $row['title'] ?>">

    <h2><?php echo $row['title'] ?></h2>

    <p><?php echo $row['content'] ?></p>


    <a href="<?php echo $row['link'] ?>" target="_blank">ادامه مطلب</a>

  </article>

<?php endforeach;?>

  </div>


  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>


2- فایل search.php که مطالب را مطابق با query پیدا می کند

function search(){

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "ajax_search");

$mysqli->set_charset("utf8");
$stmt = $mysqli->stmt_init();

if (!empty($_GET['search'])) {
  $GLOBALS['title'] = "جستجو : {$_GET['search']}";
	$search_query = "title LIKE ? OR content LIKE ?";
	$_GET['search'] = "%{$_GET['search']}%";
} else {
  $GLOBALS['title'] = "لیست مطالب";
	$search_query = "true";
}

$query = "SELECT * FROM `posts` WHERE {$search_query}";

$stmt->prepare($query);

if (!empty($_GET['search'])) {
	$stmt->bind_param('ss', $_GET['search'], $_GET['search']);
}

$GLOBALS['rows'] = [];

if ($stmt->execute() && $res = $stmt->get_result()) {
	if ($stmt->affected_rows || $res->num_rows) {
		while ($row_loop = $res->fetch_assoc()) {
			$GLOBALS['rows'][] = $row_loop;
		}
	}
}

$stmt->close();
$mysqli->close();

}

if(!empty($_GET['search']) && @$_GET['ext'] == "js"){
	header("Content-Type: application/json");
	search();
	echo json_encode($GLOBALS['rows']);
}


3- فایل app.js که درخواست های ajax را ارسال می کند

const searchQuery = document.getElementById("search");
const searchBtn = document.getElementById("submit");

searchBtn.onclick = function() {
  const xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.responseType = "json";

  let queryString = new URLSearchParams;
  queryString.append("search", searchQuery.value);
  queryString.append("ext", "js");
  queryString = "?" + queryString.toString();

  xhr.open("GET", location.origin + "/search.php" + queryString);

  xhr.onload = function() {
    const posts = this.response; 
    const tableResult = document.querySelector("#search-ajax-result tbody");

    tableResult.innerHTML = "";

    if (0 < posts.length) {
      for (const post of posts) {
      	const htmlTemplate = ajaxHtmlResult(post);
      	tableResult.innerHTML += htmlTemplate;
      }
    } else {
    	tableResult.innerHTML += "موردی یافت نشد";
    }

  }

  xhr.onerror = function() {
    console.warn("[XHR Error]");
  }

  xhr.send();

}


function ajaxHtmlResult(data) {
  const templateHtml = `${data.title}`;
  return templateHtml;
}


دموی پروژه جستجو پیشرفته PHP و Ajax

ساخت جستجو پیشرفته PHP و Ajax
ساخت جستجو پیشرفته PHP و Ajax

قبل از اجرای برنامه وارد پوشه post DATABASE to import شده دیتابیس را import کنید


دانلود پروژه جستجو پیشرفته PHP و Ajax

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

 1. مهدی فلاح
  مهدی فلاح

  سلام خسته نباشید . ممنون از آموزشتون من تازه کار هستم و کد شمارو یه مقدار ویرایش کردم و تو پروژه خودم گذاشتم ولی جواب نداد . پروژه ای که برا دانلود گذاشتید رو دانلود کردم و رو لوکال بالا اوردم . دیتابیس رو درست کردم و نام دیتابیس رو تو فایل سرچ عوض کردم . فایل sql هم ایمپورت کردم . اما بعد از کلیک روی جستوجو هیچ اتفاقی نمی افته . بنظر شما مشکل از کجای کار هست؟

  20 فروردین 1402 | 20:16:42
 • حسین باقری
  حسین باقری

  درود سورس پروژه + دیتابیس استفاده شده در قالب zip بفرستید تا بررسی بشه .

  20 فروردین 1402 | 23:47:51
  • مهدی فلاح
   مهدی فلاح

   مشکل برطرف شد. تشکر از آموزش خوبتون

   24 فروردین 1402 | 17:59:02
contact us