تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name دریافت نام ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name دریافت نام ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name – دریافت نام و اطلاعات ویژگی محصول

Syntax – سینتکس

(string) wc_attribute_taxonomy_name( (string) $attribute_name ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $attribute_name (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_attribute_taxonomy_name' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-attribute-functions.php'; 
} 
  
// The attribute name. 
$attribute_name = ''; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_attribute_taxonomy_name($attribute_name); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-attribute-functions.php

function wc_attribute_taxonomy_name( $attribute_name ) { 
    return 'pa_' . wc_sanitize_taxonomy_name( $attribute_name ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us