تابع ووکامرسی wc_display_product_attributes نمایش تمامی ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_display_product_attributes نمایش تمامی ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_display_product_attributes – نمایش تمامی ویژگی های محصول فروشگاه

Syntax – سینتکس

wc_display_product_attributes( (WC_Product) $product ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $product (WC_Product)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_display_product_attributes' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The product. 
$product = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_display_product_attributes($product); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_display_product_attributes( $product ) { 
  wc_get_template( 'single-product/product-attributes.php', array( 
    'product' => $product, 
    'attributes' => array_filter( $product->get_attributes(), 'wc_attributes_array_filter_visible' ), 
    'display_dimensions' => apply_filters( 'wc_product_enable_dimensions_display', $product->has_weight() || $product->has_dimensions() ), 
 ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us