تابع wc_format_stock_quantity_for_display نمایش و فرمت تعداد موجودی کالا

تابع wc_format_stock_quantity_for_display نمایش و فرمت تعداد موجودی کالا

تابع ووکامرسی wc_format_stock_quantity_for_display – نمایش و فرمت تعداد موجودی کالا

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_stock_quantity_for_display( (int) $stock_quantity, (WC_Product) $product ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $stock_quantity (int)
 • 2- $product (WC_Product)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_stock_quantity_for_display' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The stock quantity. 
$stock_quantity = -1; 
 
// so that we can pass through the filters. 
$product = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_stock_quantity_for_display($stock_quantity, $product); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_format_stock_quantity_for_display( $stock_quantity, $product ) { 
  return apply_filters( 'woocommerce_format_stock_quantity', $stock_quantity, $product ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us