تابع ووکامرسی wc_get_shipping_zone دریافت منطقه حمل و نقل مرتبط با پکیج

تابع ووکامرسی wc_get_shipping_zone دریافت منطقه حمل و نقل مرتبط با پکیج

تابع ووکامرسی wc_get_shipping_zone دریافت منطقه حمل و نقل مرتبط با پکیج از سبد خرید

Syntax – سینتکس

(WC_Shipping_Zone) wc_get_shipping_zone( (array) $package ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $package (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_shipping_zone' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
  
// The package. 
$package = array(); 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_shipping_zone($package); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_shipping_zone( $package ) { 
    return WC_Shipping_Zones::get_zone_matching_package( $package ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us