چگونه با PHP حجم تصاویر را کاهش دهیم ؟

چگونه با PHP حجم تصاویر را کاهش دهیم ؟

کاهش حجم تصاویر با PHP – با کمک ماژول های از پیش نصب شده پردازش تصویر PHP می توانیم تغییراتی را در تصاویر ایجاد کنیم که از جمله تغییرات آن کاهش حجم تصاویر است .

برای شروع با 2 تابع با نام هایی :

imagecreatefromjpeg : دارای 1 ورودی که مسیر تصویر است و خروجی آبجکت از تصویر jpg
imagejpeg : دارای 3 ورودی 1- مسیر تصویر اصلی 2- مسیر تصویر جدید 3- میزان فشرده سازی از 1 تا 100 یعنی اگر بر روی 30 قرار داده شود 70 درصد از حجم و نسبتا کیفیت را از دست می دهد .


کار با توابع برای کاهش تصویر

<?php

$original_image = "img/original.jpg";
$new_image = "img/new.jpg";

echo "original image Filesize : " . round(filesize($original_image) / 1048576 , 2) . " MB <br>";

$image = imagecreatefromjpeg($original_image);
imagejpeg($image , $new_image , 30);

echo "new image Filesize : " . round(filesize($new_image) / 1048576 , 2) . " MB";

?>

در صورتی که می خواهید خروجی png داشته باشید می توانید به جای imagejpeg از imagepng استفاده کنید .

من برای تصویر استفاده شده خروجی زیر را دریافت کردم :

original image Size : 1.21 MB
new image Size : 0.21 MB


تصویر اصلی

کاهش حجم تصاویر با PHP


تصویر فشرده شده

کاهش حجم تصاویر با PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us