افزودن خودکار واترمارک به تصاویر در PHP

افزودن خودکار واترمارک به تصاویر در PHP

واترمارک تصاویر در PHP – با استفاده از کتابخانه intervention می توانیم خیلی از عمل های image manipulation را انجام دهیم برای ویرایش تصاویر از ماژول GD استفاده می شود .

با متود insert این امکان را خواهیم داشت که واترمارک را به تصویر اصلی مان اضافه کنیم .

خروجی افزودن واترمارک تصویر در PHP


افزودن واترمارک

<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Intervention\Image\ImageManager;

$manager = new ImageManager(['driver' => 'gd']);

$img = $manager->make('public/bmw-i8.jpg');


$watermark = $manager->make('public/Logo.png');
$img->insert($watermark, 'bottom-right', 10, 10);


$img->save('output/new-i8.jpg');

?>


پوشه public تصاویر خود را وارد کنید و خروجی تصویر در پوشه output ذخیره می گردد .
قبل از استفاده از سورس دستور composer install را مسیر اصلی پروژه وارد کنید تا کتابخانه نصب گردد .

دانلود سورس واترماک تصویر در PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

  1. امیرحسین آقاجانی
    امیرحسین آقاجانی

    خیلی ممنون از آموزش خوبتون. کار منو حسابی راه انداخت

    14 اسفند 1401 | 10:40:46
contact us