بررسی امنیت رمز عبور با جاوا اسکریپت

بررسی امنیت رمز عبور با جاوا اسکریپت

امنیت رمز عبور جاوااسکریپت – حتما در خیلی از وب سایت در زمان ثبت نام شاهد این بوده اید که میزان سختی و امنیت رمزعبور تان به صورت real time نمایش داده می شود .

با کمک این آموزش میزان سختی رمز عبور را نمایش می دهیم که به طور کلی :

 1. خیلی ضعیف
 2. ضعیف
 3. متوسط
 4. عالی

را دارا خواهد بود .

البته از این کتابخانه هم کمک می گیریم .

دموی سختی رمز عبور جاوااسکریپت

امنیت رمز عبور جاوااسکریپت


ساختار HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <a class="text-center" id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی
      برنامه نویسان</a>

    <div class="wrapper col-6 m-auto">
      <form action="">

        <label for="password" class="mb-2">پسورد</label>
        <input type="password" class="form-control mb-3" id="password" dir="ltr" placeholder="******">

        <div id="password-monitor" class="bg-secondary text-center shadow d-block p-2 rounded mb-3">_</div>

      </form>
    </div>
  </div>
  <script src="static/js/lib/password-checker.js"></script>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>

</html>


اسکریپت app.js

window.addEventListener("load" , function(){

  function translate (data){
    let targetTranslate = "";

    switch(data.value){
      case "Too weak":
        targetTranslate = "خیلی ضعیف";
      break;

      case "Weak":
        targetTranslate = "ضعیف";
      break;

      case "Medium":
        targetTranslate = "بدک نیست";
      break;

      case "Strong":
        targetTranslate = "حرف نداره";
      break;

      default:
        targetTranslate = "؟؟؟";
      break;
    }  

    data.value = targetTranslate;

    return data;
  }

  function checkStrongPassword(passwordCharacters){
    return translate(passwordStrength.passwordStrength(passwordCharacters));
  }

  function passwordCheckHandler(){
    const thisElement = this;
    const result = checkStrongPassword(this.value);

    const valueTargets = {
      "0" : "bg-danger too-bad-password",
      "1" : "bg-warning bad-password",
      "2" : "bg-primary text-white good-password",
      "3" : "bg-success text-white great-password",
    }

    const cssClass = valueTargets[result.id];

    passwordMonitor.setAttribute("class" , cssClass +" text-center shadow d-block p-2 rounded mb-3");
    passwordMonitor.textContent = result.value;
  }


  const password = document.getElementById("password");
  const passwordMonitor = document.getElementById("password-monitor");
  
  password.addEventListener("keyup" , passwordCheckHandler);

});


دانلود سورس امنیت رمز عبور js

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us