برچسب های آموزش کار با تابع _wc_get_cached_product_terms

تابع _wc_get_cached_product_terms دریافت مقدار های taxonomy بر اساس فیلد

تابع _wc_get_cached_product_terms دریافت مقدار های taxonomy بر اساس فیلد

تابع ووکامرسی _wc_get_cached_product_terms – دریافت مقدار های taxonomy بر اساس فیلد Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $product_id (int) 2- $taxonomy (string) 3- $args (array) Usage –

ادامه مطلب
contact us