برچسب های آموزش کار با تابع _wc_term_recount

تابع ووکامرسی _wc_term_recount نمایش تعداد ترم های محصول فروشگاه

تابع ووکامرسی _wc_term_recount نمایش تعداد ترم های محصول فروشگاه

تابع ووکامرسی _wc_term_recount – نمایش تعداد ترم های محصول فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $terms (array) 2- $taxonomy (string) 3- $callback (constant) 4- $terms_are_term_taxonomy_ids (bool)

ادامه مطلب
contact us