برچسب های آموزش کار با تابع delete_woocommerce_term_meta

تابع ووکامرسی delete_woocommerce_term_meta حذف اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع ووکامرسی delete_woocommerce_term_meta حذف اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع ووکامرسی delete_woocommerce_term_meta – حذف و پاک کردن اطلاعات اضافه ترم محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $term_id (mixed) 2- $meta_key (string) 3- $meta_value (string) 4-

ادامه مطلب
contact us