برچسب های آموزش کار با تابع get_woocommerce_currency_symbol

تابع ووکامرسی get_woocommerce_currency_symbol نمایش علامت واحد پولی

تابع ووکامرسی get_woocommerce_currency_symbol نمایش علامت واحد پولی

تابع ووکامرسی get_woocommerce_currency_symbol – نمایش علامت واحد پولی فروشگاه ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $currency (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php

ادامه مطلب
contact us