برچسب های آموزش کار با تابع is_product_tag

تابع ووکامرسی is_product_tag آیا کاربر در صفحه برچسب محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_tag آیا کاربر در صفحه برچسب محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_tag – آیا کاربر در صفحه برچسب محصولات ( tag ) است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $term (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us