برچسب های آموزش کار با تابع is_shop

تابع ووکامرسی is_shop  آیا کاربر در صفحه فروشگاه (shop) است ؟

تابع ووکامرسی is_shop آیا کاربر در صفحه فروشگاه (shop) است ؟

تابع ووکامرسی is_shop – آیا کاربر در صفحه فروشگاه (shop) است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
contact us