برچسب های آموزش کار با تابع is_store_notice_showing

is_store_notice_showing آیا در هر بخش از فروشگاه هشدار ( اعلان ) نمایش داده شده ؟

is_store_notice_showing آیا در هر بخش از فروشگاه هشدار ( اعلان ) نمایش داده شده ؟

تابع ووکامرسی is_store_notice_showing – آیا در هر بخش از فروشگاه هشدار ( اعلان ) نمایش داده شده ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php

ادامه مطلب
contact us