برچسب های آموزش کار با تابع meta_is_product_attribute

تابع ووکامرسی meta_is_product_attribute اینکه نام داده شده عضو ویژگی محصول باشد

تابع ووکامرسی meta_is_product_attribute اینکه نام داده شده عضو ویژگی محصول باشد

تابع ووکامرسی meta_is_product_attribute – اینکه نام داده شده عضو ویژگی محصول باشد Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $name (string) 2- $value (string) 3- $product_id (int) Usage

ادامه مطلب
contact us