برچسب های آموزش کار با تابع rest_get_server

تابع ووکامرسی rest_get_server نمونه ای از REST server برمی گرداند

تابع ووکامرسی rest_get_server نمونه ای از REST server برمی گرداند

تابع ووکامرسی rest_get_server – نمونه ای از REST server برمی گرداند Syntax – سینتکس Returns – مقادیر بازگشتی (WP_REST_Server) REST server instance. Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us