برچسب های آموزش کار با تابع taxonomy_is_product_attribute

تابع taxonomy_is_product_attribute آیا تاکسونومی عضوی از ویژگی محصول است ؟

تابع taxonomy_is_product_attribute آیا تاکسونومی عضوی از ویژگی محصول است ؟

تابع ووکامرسی taxonomy_is_product_attribute – آیا تاکسونومی عضوی از ویژگی محصول است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us