برچسب های آموزش کار با تابع update_woocommerce_term_meta

تابع update_woocommerce_term_meta بروزرسانی اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع update_woocommerce_term_meta بروزرسانی اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع ووکامرسی update_woocommerce_term_meta – بروزرسانی اطلاعات اضافه ترم محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $term_id (mixed) 2- $meta_key (string) 3- $meta_value (mixed) 4- $prev_value (string) Usage

ادامه مطلب
contact us