برچسب های آموزش کار با تابع wc_add_notice

تابع ووکامرسی wc_add_notice افزودن هشدار در woocommerce

تابع ووکامرسی wc_add_notice افزودن هشدار در woocommerce

تابع ووکامرسی wc_add_notice – اضافه و ذخیره هشدار در ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $message (string) 2- $notice_type (string) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us