برچسب های آموزش کار با تابع wc_add_order_item_meta

تابع ووکامرسی wc_add_order_item_meta افزودن جزئیات اضافه به سفارش

تابع ووکامرسی wc_add_order_item_meta افزودن جزئیات اضافه به سفارش

تابع ووکامرسی wc_add_order_item_meta – افزودن جزئیات سفارش و محصولات در woocommerce Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $item_id (mixed) 2- $meta_key (mixed) 3- $meta_value (mixed) 4- $unique

ادامه مطلب
contact us