برچسب های آموزش کار با تابع wc_attribute_label

تابع ووکامرسی wc_attribute_label دریافت برچسب های ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_label دریافت برچسب های ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_label – نحوه دریافت کردن برچسب های ویژگی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $name (string) 2- $product (string) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
contact us