برچسب های آموزش کار با تابع wc_check_if_attribute_name_is_reserved

wc_check_if_attribute_name_is_reserved بررسی اینکه آیا نام ویژگی رزرو شده است ؟

wc_check_if_attribute_name_is_reserved بررسی اینکه آیا نام ویژگی رزرو شده است ؟

تابع ووکامرسی wc_check_if_attribute_name_is_reserved – بررسی اینکه آیا نام ویژگی رزرو شده است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute_name (string) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us