برچسب های آموزش کار با تابع wc_clear_notices

تابع ووکامرسی wc_clear_notices حذف و پاک کردن تمامی هشدار (اعلان)

تابع ووکامرسی wc_clear_notices حذف و پاک کردن تمامی هشدار (اعلان)

تابع ووکامرسی wc_clear_notices – حذف و پاک کردن تمامی هشدار ها ، اعلان و یا خطا ها Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-notice-functions.php versions

ادامه مطلب
contact us