برچسب های آموزش کار با تابع wc_clear_term_product_ids

تابع ووکامرسی wc_clear_term_product_ids پاکسازی term شناسه محصول

تابع ووکامرسی wc_clear_term_product_ids پاکسازی term شناسه محصول

تابع ووکامرسی wc_clear_term_product_ids – پاکسازی و حذف term شناسه محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (6) 1- $object_id (int) 2- $terms (array) 3- $tt_ids (array) 4- $taxonomy (string)

ادامه مطلب
contact us