برچسب های آموزش کار با تابع wc_create_page

تابع ووکامرسی wc_create_page ساخت صفحه جدید فروشگاهی

تابع ووکامرسی wc_create_page ساخت صفحه جدید فروشگاهی

تابع ووکامرسی wc_create_page – ساخت صفحه جدید فروشگاهی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (5) 1- $slug (mixed) 2- $option (string) 3- $page_title (string) 4- $page_content (string) 5- $post_parent

ادامه مطلب
contact us