برچسب های آموزش کار با تابع wc_customer_bought_product

wc_customer_bought_product بررسی اینکه کاربر مورد نظر محصول را خریده

wc_customer_bought_product بررسی اینکه کاربر مورد نظر محصول را خریده

تابع ووکامرسی wc_customer_bought_product بررسی اینکه کاربر مورد نظر محصول را خریده بر اساس آیدی یا ایمیل کاربر Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $customer_email (string) 2- $user_id

ادامه مطلب
contact us