برچسب های آموزش کار با تابع wc_customer_has_capability

wc_customer_has_capability بررسی امکانات انجام مشتری مثل افزودن سفارش و …

wc_customer_has_capability بررسی امکانات انجام مشتری مثل افزودن سفارش و …

تابع ووکامرسی wc_customer_has_capability – بررسی امکانات انجام مشتری مثل افزودن سفارش ، حذف سفارش ، افزودن کاربر و … Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $allcaps (array)

ادامه مطلب
contact us