برچسب های آموزش کار با تابع wc_deferred_product_sync

تابع ووکامرسی wc_deferred_product_sync افزودن محصول به صف خرید

تابع ووکامرسی wc_deferred_product_sync افزودن محصول به صف خرید

تابع ووکامرسی wc_deferred_product_sync – افزودن محصول به صف خرید مشتری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php

ادامه مطلب
contact us