برچسب های آموزش کار با تابع wc_delete_product_transients

تابع ووکامرسی wc_delete_product_transients حذف تمامی اطلاعات موقتی محصول

تابع ووکامرسی wc_delete_product_transients حذف تمامی اطلاعات موقتی محصول

تابع ووکامرسی wc_delete_product_transients – حذف تمامی اطلاعات موقتی محصول مثل cache Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $post_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us