برچسب های آموزش کار با تابع wc_delete_shop_order_transients

تابع ووکامرسی wc_delete_shop_order_transients حذف تمامی اطلاعات گذرا سفارش

تابع ووکامرسی wc_delete_shop_order_transients حذف تمامی اطلاعات گذرا سفارش

تابع ووکامرسی wc_delete_shop_order_transients – حذف تمامی اطلاعات گذرا سفارش محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $order (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-order-functions.php

ادامه مطلب
contact us