برچسب های آموزش کار با تابع wc_display_item_downloads

تابع ووکامرسی wc_display_item_downloads نمایش لینک محصولات دانلودی

تابع ووکامرسی wc_display_item_downloads نمایش لینک محصولات دانلودی

تابع ووکامرسی wc_display_item_downloads – نمایش لینک محصولات دانلودی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $item (WC_Item) 2- $args (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us