برچسب های آموزش کار با تابع wc_downloadable_product_permissions

wc_downloadable_product_permissions نمایش لینک به مشتری بعد پرداخت محصول

wc_downloadable_product_permissions نمایش لینک به مشتری بعد پرداخت محصول

تابع ووکامرسی wc_downloadable_product_permissions – نمایش لینک به مشتری پس از پرداخت محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $order_id (int) 2- $force (bool) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us