برچسب های آموزش کار با تابع wc_format_product_short_description

تابع ووکامرسی wc_format_product_short_description فرمت توضیحات کوتاه محصول

تابع ووکامرسی wc_format_product_short_description فرمت توضیحات کوتاه محصول

تابع ووکامرسی wc_format_product_short_description – فرمت توضیحات کوتاه محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $content (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-formatting-functions.php versions –

ادامه مطلب
contact us