برچسب های آموزش کار با تابع wc_format_refund_total

تابع ووکامرسی wc_format_refund_total فرمت تعداد استرداد به مقدار منفی

تابع ووکامرسی wc_format_refund_total فرمت تعداد استرداد به مقدار منفی

تابع ووکامرسی wc_format_refund_total – فرمت تعداد استرداد به مقدار منفی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $amount (number) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-formatting-functions.php

ادامه مطلب
contact us