برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_account_menu_item_classes

تابع wc_get_account_menu_item_classes دریافت کلاس های منوی حساب کاربری من

تابع wc_get_account_menu_item_classes دریافت کلاس های منوی حساب کاربری من

تابع ووکامرسی wc_get_account_menu_item_classes – دریافت کلاس های منوی حساب کاربری من Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $endpoint (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us