برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_account_saved_payment_methods_list

wc_get_account_saved_payment_methods_list دریافت لیست روش پرداختی کاربر

wc_get_account_saved_payment_methods_list دریافت لیست روش پرداختی کاربر

تابع ووکامرسی wc_get_account_saved_payment_methods_list – دریافت لیست های روش پرداختی که کاربر ذخیره کرده است . Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $list (array) 2- $customer_id (int) Returns

ادامه مطلب
contact us