برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_cc

wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_cc کنترل آیتم پرداخت

wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_cc کنترل آیتم پرداخت

تابع ووکامرسی wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_cc – کنترل و نمایش کارت اعتباری کاربر و پرداختی ها Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $item (array) 2- $payment_token (WC_Payment_Token) Returns – مقادیر

ادامه مطلب
contact us