برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_attribute_type_label

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_type_label دریافت نام ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_type_label دریافت نام ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_type_label – دریافت نام ویژگی های محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $type (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php versions

ادامه مطلب
contact us