برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_coupon_type

تابع ووکامرسی wc_get_coupon_type دریافت نام نوع کوپن

تابع ووکامرسی wc_get_coupon_type دریافت نام نوع کوپن

تابع ووکامرسی wc_get_coupon_type – دریافت نام نوع کوپن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $type (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-coupon-functions.php versions –

ادامه مطلب
contact us