برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_credit_card_type_label

wc_get_credit_card_type_label دریافت نام مناسب برای ارائه دهنده کارت اعتباری

wc_get_credit_card_type_label دریافت نام مناسب برای ارائه دهنده کارت اعتباری

تابع ووکامرسی wc_get_credit_card_type_label – دریافت نام مناسب برای ارائه دهنده کارت اعتباری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $type (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us