برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_customer_download_permissions

wc_get_customer_download_permissions دریافت اجازه نامه دانلود برای مشتری

wc_get_customer_download_permissions دریافت اجازه نامه دانلود برای مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_download_permissions – دریافت اجازه نامه دانلود برای مشتری از طریق دیتابیس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $customer_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us