برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_customer_order_count

تابع ووکامرسی wc_get_customer_order_count دریافت تعداد سفارشات مشتری ( کاربر )

تابع ووکامرسی wc_get_customer_order_count دریافت تعداد سفارشات مشتری ( کاربر )

تابع ووکامرسی wc_get_customer_order_count – دریافت تعداد سفارشات مشتری ( کاربر ) به صورت عدد صحیح Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $user_id (int) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us