برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_email_order_items

تابع ووکامرسی wc_get_email_order_items دریافت پیغام ایمیل قبل از ارسال به مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_email_order_items دریافت پیغام ایمیل قبل از ارسال به مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_email_order_items – دریافت پیغام ایمیل قبل از ارسال به مشتری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $order (WC_Order) 2- $args (array) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us