برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_object_terms

تابع ووکامرسی wc_get_object_terms دریافت ویژگی های taxonomy آبجکت

تابع ووکامرسی wc_get_object_terms دریافت ویژگی های taxonomy آبجکت

تابع ووکامرسی wc_get_object_terms – دریافت ویژگی های taxonomy آبجکت با کمک wp_list_pluck Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $object_id (int) 2- $taxonomy (string) 3- $field (constant) 4-

ادامه مطلب
contact us