برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_order_id_by_order_item_id

تابع wc_get_order_id_by_order_item_id دریافت آیدی سفارش بر اساس آیتم  آن

تابع wc_get_order_id_by_order_item_id دریافت آیدی سفارش بر اساس آیتم آن

تابع ووکامرسی wc_get_order_id_by_order_item_id – دریافت آیدی سفارش بر اساس آیتم آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $item_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us