برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_order_status_name

تابع ووکامرسی wc_get_order_status_name دریافت نام وضعیت سفارش مناسب

تابع ووکامرسی wc_get_order_status_name دریافت نام وضعیت سفارش مناسب

تابع ووکامرسی wc_get_order_status_name – دریافت نام وضعیت سفارش مناسب Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $status (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-order-functions.php versions

ادامه مطلب
contact us