برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_page_id

تابع ووکامرسی wc_get_page_id دریافت آیدی صفحاتی مثل shop , cart و …

تابع ووکامرسی wc_get_page_id دریافت آیدی صفحاتی مثل shop , cart و …

تابع ووکامرسی wc_get_page_id – دریافت آیدی صفحاتی مثل shop , cart , view_order , checkout , myaccount Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $page (string) Usage –

ادامه مطلب
contact us