برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_product_term_ids

تابع ووکامرسی wc_get_product_term_ids دریافت ترم آیدی برای تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_get_product_term_ids دریافت ترم آیدی برای تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_get_product_term_ids – دریافت ترم آیدی برای تاکسونومی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $product_id (int) 2- $taxonomy (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us